Oblastní výstavy

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

OV Mladá Boleslav  9. 4. 2000
OV České Budějovice 4. 3. 2000
OV Kladno 21. 8. 1999
OV Soběslav 10. 7. 1999
OV Rokycany 12. 6. 1999

Oblastní výstava psů – Mladá Boleslav – 9. 4. 2000

 Po jarních záplavách, mimo jiné v oblasti mladoboleslavska, kdy se ve výstavní hale pořadatelé týden brodili v 10 cm vysokém bahně a místní dostihová dráha pro chrty byla pod vodou víc než 1 metr hluboko, bez problémů proběhla oblastní výstava psů. Náladu nám trochu kazila jen ranní zima (venku na sluníčku bylo nakonec tepleji než uvnitř) a banda nevychovaných řvoucích samojedů u kruhu peruánských naháčů. Už dlouho jsem nezažila, aby pořadatelé několikrát museli žádat majitele o uklidnění jejich štěkajících nebo peroucích se psů. A to šli chudáci peruáni až po samojedech a špicech. Inu někdy nebývá vše až tak jednoduché.                                                      (BY)

Čínský chocholatý pes osrstěný

P-TM

Akoubek od Ken-di

V1, VTM

Frimlová Šárka

F-TD

Eibi Modrý květ

VN

Habětínová Jaroslava

F-TM

Carmen Tarim

VD

Chaloupková Veronika

F-TO

Berenica Tarim

V1

Havlínová Vilma

Čínský chocholatý pes bez srsti

P-TD

Arden Solutre Pazzda

VN

Nosková Gabriela

P-TMz

Malyshka Airin Arnold

V1, VT, Oblastní vítěz
Vítěz Mladé Boleslavi - BOB

Brychtová Libuše Ing.

F-TM

Anilka od Ken-di

V1, VTM

Kendíková Helena

F-TO

Aimee Zvoneček

V1, VT

Nosková Gabriela

Čínské chocholaté psy posuzovala: Mgr. Božena Ovesná

Peruánský naháč malý
P-TO Aron od Zátoky, V1,VT, OV, Vítěz Mladé Boleslavi, Růžičková Ivana
Peruánský naháč střední
P-TS Falcon Taschi-Rimpo, V1,VT, OV, Vítěz Mladé Boleslavi, Panýrek Patrik
F-TM Akzeret Slezský sen, V1, VTM, Panýrek Patrik
F-TO Aša Měsíční květina, V1, VT, OV, Jankovská Alena
Peruánské naháče posuzovala paní Ludmila Pavlíková.


5. jihočeská oblastní výstava České Budějovice a naháči

České Budějovice a aprílové počasí v březnu – sněhové vánice střídané teplým sluníčkem - to byla sobota 4. března, kdy se na oblastní výstavě představil rekordní počet čínských chocholatých psů. Kdyby se na tomtéž místě nekonala klubová výstava Klubu chovatelů chrtů, byli by čínští chocholatí psi s 15 přihlášenými jedinci nejpočetněji zastoupeným plemenem. I přes konání klubových výstav obsadili naháči krásné šesté místo ze všech zúčastněných plemen. K úspěchům nesporně patřilo 3. místo peruánského Arona od Zátoky v 5. skupině FCI a navíc 2. místo téhož psa s jeho již zkušenou vystavovatelkou Lenkou Růžičkovou v soutěži Juniorhandling v kategorii 14-17 let. Lenka s Aronem v této soutěži trpělivě propagují peruánské naháče. Děkujeme.                                            (BY)

Čínský chocholatý pes bez srsti
P-TMz Malyshka Airin Arnold,V1, VT, OV, Ing. Brychtová
P-TM Corky Ankadi, V1,VTM, MUDr. Batelová
Henri ze Zimníku, VD, MUDr. Batelová
P-TO Ardží Čin-Čin, V1, VT, MUDr. Cabalová
Baltasar Bayd Ankadi, V2, Papšová
F-TM Adélie Avokaduh, V1,VTM, Kusá
Anet Dívčí dvůr, V, Veselá
F-TO Aimee Zvoneček, V3, Nosková
Berita Čin-čin pet, V2, Jedličkovi
Ester ze Zimníku, V1, VT, OV, Martinů
Čínský chocholatý pes osrstěný
P-Mz Dundee Shalom Mahtob, V1,VT,OV, Soukalová
F-TM Carmen Tarim, V, Havlínová
Ester Ha-Tikva Mahtob, V1,VTM, Niklová
F-TO Barbie Čin-čin pet, V1,VT,OV, Martinů
Berenica Tarim, V2, Havlínová

Peruánský naháč malý
P-TO Aron od Zátoky, V1,VT,OV 3. v V. FCI, Růžičková
Peruánský naháč střední
F-TO Aša Měsíční květina, V1,VT,OV, Jankovská


OV Kladno 21. 8. 1999
Posuzoval: MVDr. Daniel Stanko

Čínský chocholatý pes
P-TM Gevara pod Měndou V1 maj.Vedralová
F-TM Amiee Zvoneček V1, VTM maj. Nosková
F-TO Jacqelina Joop od Zlaté Samanty V1 maj. Procházková             Zapsala: Nosková


OV Soběslav 10. 7. 1999
Posuzoval: JUDr. Karel Kocourek

Čínský chocholatý pes - osrstěný
P-TM Dundee Shalom Mantob V1,VTM maj. Sokalová
F-TM Binah Esfir Čin - Čin Pet V1, VTM maj. Narovcová
Barbie Čin - Čin Pet V2 maj. Martinů

Čínský chocholatý pes - bez srsti
P-TD Gevara pod Měndou VN maj. Vedralová
P-TM Baltazar Bayd Ankadi V1, VTM maj. Papšová
F-TM Amiee Zvoneček V1,VTM maj. Nosková
Baby Cher od Chlpíků V2 maj. Lišková
Ester ze Zimníku V3 maj. Martinů
F-TO Carmen z Huyerova dvora V1,VTO maj. Papšová    
                     Zapsala:Nosková


OV Rokycany 12. 6. 1999
Posuzoval: Prieložný Rudolf

Čínský chocholatý pes
P-TO Asterix Ankadi V1,VTO,OV maj. Dunová
F-TM Amiee Zvoneček V1, VTM maj. Nosková                                  Zapsala: Nosková